Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Welkom bij Zofya Store!

Deze algemene voorwaarden omschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Zofya Store, gelegen op www.zofyastore.com.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat je deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf Zofya Store niet gebruiken als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

1: Identiteit van de verkoper

Claudia van der Hoeven
0643711722
Duizendschoon 83
3344AJ Hendrik-Ido-Ambacht

KvK: 83449175
BTW identificatienummer: NL003821847B38

2: Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via webshop www.zofyastore.com
2.2 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.4 Zofya Store behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

3: Bestelling
3.1 Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het digitaal doorsturen van de bestelling door het klikken op de button “bestellen met betalingsverplichting”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt. Bij elke digitale bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Een digitale bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn.

4: Persoonsgegevens
4.1 Zofya Store is houder van registraties in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
4.2 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Zofya Store behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden: Verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres. De persoonsgegevens zullen niet gedeeld worden met derden.

5: Prijzen
5.1. De verkoopprijzen zijn uitgedrukt in euro excl. transportkosten. De prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en foute vermeldingen.
5.2  Zofya Store behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

6: Artikelen
6.1 De producten worden zo duidelijk mogelijk op de website weergegeven. Eventuele kleurverschillen kunnen ontstaan. Hiervoor kan Zofya Store niet aansprakelijk gesteld worden. Dit doordat de kleuren op beeld kunnen afwijken van de kleuren in werkelijkheid. Zofya Store zal er alles aan doen de artikelen zo duidelijk mogelijk te presenteren.
6.2 Informatie, mondelinge mededelingen, enz. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. 
6.3 Zofya Store is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen of typefouten op de website.
6.4 Zofya Store geeft geen garantie met betrekking tot de exacte juistheid van afmetingen en gewichtsopgaven. Deze zijn slechts indicatief.

7: Betalingen
7.1 Betaling gebeurt steeds vooraf via iDeal. Wanneer de betaling volledig is ontvangen, zal de bestelling verstuurd worden naar de koper. De levertijd is een indicatie. Zofya Store zal haar best doen te leveren binen deze levertijd, maar kan in sommige gevallen de levertijd over scheiden. Zofya Store zal binnen haar macht alle artikelen zo snel mogelijk leveren. Wanneer artikelen gecrediteerd worden, zal het bedrag op de zelfde wijze gecrediteerd worden als de bestelling betaald is, met een maximum van twee weken. 

8: Verzendkosten
Verzending Nederland:
Standaard levering: € 4,95​

9: Eigendomsvoorbehoud
9.1 Wanneer de producten bij de klant, op het opgegeven adres, worden aangeboden, is het product eigendom van de afnemer. Indien de klant in gebreken blijft, zijn de kosten hiervoor voor de afnemer zijn rekening. Eventuele retourkosten zijn dan ook voor eigen rekening.

10: Retour
10.1 Indien bestelde artikelen niet in juiste staat geleverd zijn, kan een artikel retour gestuurd worden op de kosten van Zofya Store. Dit moet direct na uitlevering gemeld worden bij Zofya Store via de mail. Hierbij dient de klacht omschreven te zijn en een foto bijgevoegd van het probleem.
10.2 Wanneer er een vermoeden is dat de schade zelf veroorzaakt is, kan er een deel of niks vergoed worden.
10.3 Alle artikelen die handgemaakt zijn en speciaal op bestelling voor u gemaakt worden, kunnen op geen enkele wijze aan ons geretourneerd worden. Hiermee stemt u bij het plaatsen van de order mee in.

11: Intellectueel eigendom
De inhoud van de site, foto’s, artikelen, teksten en informatie zijn eigendom van Zofya Store en mogen niet gekopieerd of hergebruikt worden zonder toestemming van Zofya Store.

12: Garantiebepaling
12.1 Wij kunnen op de artikelen van Zofya Store geen garantie bieden. De producten worden aangeboden door Zofya Store en betreft geen fabrieksgarantie. Indien artikelen defect geleverd worden, kan dit wel aangemeld worden als klacht. Deze klachten zullen dan ook opgelost worden.
12.2 Wanneer er sprake is van bewuste roekeloosheid, kan Zofya Store niet aansprakelijk gesteld worden. 
12.3 In geval Zofya Store aansprakelijk is, dan is het bedrag waarvoor zij aansprakelijk is, beperkt tot het bedrag dat door zijn aansprakelijkheidsverzekeraar ter zake wordt uitgekeerd, doch niet hoger dan het aankoopbedrag. 
12.4 In alle gevallen is de termijn waarbinnen Zofya Store tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment van aflevering/afronding van de werkzaamheden door Zofya Store. Alleen binnen deze periode kan u Zofya Store tot vergoeding van schade aanspreken. 

13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. De geschillen dienen schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.